Maling, miljø og astma

Vi bruger miljømærket maling til vores malerarbejde, både for vores egen og kundernes skyld. Vores leverandører arbejder for at minimere miljøpåvirkningen fra deres maling og for at mindske mængden af restprodukter og affald. De forskellige mærker har forskellig betydning.

Maling med Svanemærket eller EU-blomsten


Svanemærket maling 

EU-mærket maling

• Der er høje miljøkrav til producenten
• Malingen har god dækkeevne og holdbarhed
• Malingen ikke indeholder sundheds- og miljøskadelige tungmetaller
• Malingen ikke indeholder kræftfremkaldende, mutagene eller 
   fosterskadende stoffer

Malingen med mærket fra Astma og Allergiforbundet


Astma- og allergivenlig maling 

• Malingen er analyseret og godkendt af uafhængige allergieksperter.
• Den malede flade ikke må afgive målbare flygtige stoffer fire uger
   efter maling.

Har du i øvrigt problemer med astma i hjemmet, kan det være en god idé med et tjek mod skimmelsvamp.

Gode kunde referencer

Facaderenovering
Tapet og fotostater

Vi har gennem årene opbygget gode kunderelationer og har mange gode referencer at henvise til, f.eks. Marselisborg Gymnasium, Jydsk Emblem Fabrik, døgninstitutionen Dalgården og mange flere. Kontakt os for yderligere info omkring referencer.
Se også vores > Kundehistorier